Wat is FutureOS eigenlijk?

Het FutureOS (OS) is en alternatief Operating Systeem voor de CPC. Het werd voor 100% nieuw ontwikkeld en is volledig compatibel met de oude diskettenformaten(Data, System, ibm en Vortex, eveneens met HD20) en bestandentypes, maar niet met de oude programma's.Het OS heeft een omvangrijke gegevens- en bestandentools (vb.: multidirektionele Filecopy), hierbij komen dan ook nog vele functies die nog nooit in een operating systeem aanwezig waren(vb.: Porting System).
De vele voordelen die het AmsDos(vb.:bestandenheader) reeds had, werden behouden, maar sterk uitgebreid, de kompabiliteit met het Amsdos is gegarandeerd.Het OS heeft 64 KB in een ROM-RAM-BOX(RRB) of eventueel in een epromkaart nodig.


Het Future Operating Systeem:

Het OS zelf werd volledig vanuit nul ontwikkelt, bij de opbouw ervan hebben we de snelheid absolute prioriteit gegeven, daarom werd het OS(en ook alle toepassingen) voor 100% in Assembler geprogrammeert, er bestaat eveneens een betaversie van die in Z280 Assembler geschreven is.De filosofie die we hadden bij het ontwikkelen van het OS was dat we een Perfect OS zouden creŽren. Wat bedoelen we nu eigenlijk met die perfectie? We willen dus dat de hardware zo snel mogelijk bedient wordt en dat we hier de grootstmogelijke flexibiteit blijven behouden, daarom is het dus ook niet nodig om de CPC door dure Hardware te moeten vervangen.
Op de CPC bestaan er geen snelle Low-Level routines, zoals dit wel het geval is bij FutureOS.Het OS bestaat uit een grafische gebruikersinterface, een kleine maschine monitor en de programmeeromgeving.


Welke nieuwigheden heeft FutureOS te bieden?

Wat zijn nu de voordelen van het FutureOS tegenover de andere Operating Systemen?
Het OS omvat vele functies van vroegere uitbreidingen, daarbij komen nog andere residente functies, dewelke niet te evenaren zijn. Het OS vervangt bijvoorbeeld Basic, Amsdos, X-DDOS(V-DOS), het Time-ROM en elke andere vorm van een standaard kopieergereedschap(Zie volgend punt).
Het OS biedt aan de programmeur speciale mogelijkheden, zo kunnen zijn programmas tot 4 MB(of meer) groot worden. Het Expansie RAM(E-RAM) wordt aangestuurd door een dynamische E-RAM unit, tot 4MB RAM wordt ondersteund sinds versie 0.8.
Voor elke bekende standaard hardware zijn supersnelle drivers ontwikkelt. Interrupts en registers zijn voorbehouden voor het programma, co-operatieve multitasking is zelfs mogelijk. Elke Assembler-programmeur zal in zijn nopjes zijn van de vele mogelijkheden die het OS hem biedt, hij kan zelfs elke bestaande assembler(vb.:MAXAM) gebruiken.
FutureOS werkt gelijktijdig met meerdere drive/partities samen, men is dus niet meer afhankelijk van de standaard drive. Een 178KB bestand wordt in slechts 9 seconden gelezen of geschreven, op deze manier is een 3 inch diskette in minder dan 20 sekonden volledig gekopieerd. Het weergeven van karakters op het scherm ligt tussen 5000 en 25000(!) karaketers per seconde(dit is dus razend snel).
De meeste delen van FutureOS zijn in de multisync-Architektuur geprogrammeert, d.w.z. hardware die men aansluit wordt automatisch herkent en geinitialiseerd, eigenlijk dus een soort PLUG&PLAY.Verschillende interrupt-, hulp- en filemanagers kunnen worden ingelezen, deze worden dan als achtergrondprogramma geladen.


PD voor FutureOS:

Er bestaan reeds verschillende MB's PD-software voor het FutureOS, deze soft is speciaal ontwikkeld voor het OS en draait dus enkel onder het OS omdat het de specifieke eigenschappen van het OS aanspreekt.
De PD software bestrijkt een groot gebied van toepassingen, gaande van utilitys, Fullscreen-Filmen en Digiblaster Samples, in een totnog toe niet geŽvenaarde kwaliteit. Indien men nu een geheugenuitbreiding heeft, zal men hier veel plezier aan beleven.

FutureOS Download
FutureOS system .8 - 2019.01.14 DOWNLOAD 


Het gebruikersinterface van het OS:

Met het gebruikersinterface heeft men het meeste te doen, ze biedt eigenlijk alle mogelijkheden die men nodig heeft om met disketten en bestanden te werken.

FOS-Desktop

- Inlezen & tonen van meerdere directory's(men kan tot 8 drives en 4 HD partities gelijktijdig behandelen). De bestanden van elke user samen met hun bijhorende attributen worden getoond.
- Tonen van zeer grote bestanden(omhoog & omlaag scrollen) met een gemiddelde van ongeveer 5000 tekens/seconde, wat enorm snel is.
- Tonen van bestanden hun header en bestanden iconen.
- Afprinten van directory's en bestanden.
- Inlezen en wegschrijven van bestanden met een grootte tot 4 MB.
- Hernoemen van bestanden, tevens met hun usernummer.
- Meerdere bestanden gelijktijdig wissen, zelfs als ze op verschillende drives, users staan.
- Formateren van disketten (Data, System, ibm en Vortex).
- Het instellen van de datum, het uurwerk of de wekker(van de Dobbertin realtime clock).
- KopieŽren von disketten(Data, System, ibm of Vortex formaat).
- KopieŽren van bestanden op disk of HD, ook hier wordt multidirektioneel gekopieerd, d.w.z. bron- en doelbestanden mogen op verschillende drives, partities of users liggen.
- en nog een belangrijk punt: het starten van RAM- of diskprogramma's met een lengte tot 4 MB (Of meer).


De maschinecodemonitor van FutureOS:

Met deze monitor kan men rechtstreeks bepaalde registers en bijkomende registers aansturen, tevens kan men het RAM-geheugen aansturen, men kan hier ook machinecode routines en programma's uittesten.Ook het bekijken van geheugenplaatsen(ROM/RAM) is mogelijk. Men kan rechtstreeks op het E-RAM toegrijpen en op de memory-mapped-I/O van de CPC Plus.
Als bijzonder feature heeft men het zogenaamde Porting-System ontwikkeld, men kan ermee rechtstreeks op alle poortadressen(CRTC, Gate Array, FDC, PIO, PSG, SIO, STI,HDC,...) van de video-omgeving toegrijpen, het is dus het ideale instrument voor elke CODER die rechtstreeks met de hardware wilt communiceren.


De dokumentatie van FutureOS:

De dokumentatie, het handboek en de routine beschrijvingen omvattten ongeveer een halve MB. In de korte handleiding zijn de belangrijkste gegevens samengevat. In het handboek(ongeveer 120 Kb) daarentegen wordt op alles tot in het kleinste detail ingegaan, deze details kunnen soms nog iemand van nut komen, vandaar dat we er zo een belang aan hebben gehecht! Vragen & opmerkingen zijn steeds welkom!
Downloads - Manuals - English
Korte handleiding (Word, PDF) - 2019-02-25 DOWNLOAD 
Korte handleiding (Prowort & ASCII on .DSK) - 2019-01-21 DOWNLOAD 
Handboik, API (PDF, Word, TXT, English) - 2019-02-25

DOWNLOAD 

Handboek (Prowort & ASCII on DSK) - 2019-01-21

DOWNLOAD 


De programmeeromgeving van FutureOS:

In de programmeeromgeving van het OS kan een programma alle lowlevelroutines die men nodig heeft om te programmeren gebruiken. Deze routines zijn op de vier 16KB ROMs(A,B,C,D) verdeeld, maar men kan ze wel gelijktijdig gebruiken. Voor de CPC bestaat er geen enkele lowlevelroutine die zo snel snel zijn, ook zeer snelle routines zijn geÔntegreerd. Alle routines die er bestaan zijn volledig beschreven(enkel in het Duits) tot in het kleinste detail. Men kan een programma met elke standaard Assembler(bijv.: Maxam) ontwikkelen.
Er zijn twee verschillende type programma's, nl.: voor- en achtergrondprogramma's. Een voorgrondprogramma is een normaal programma zoals bijvoorbeeld een tekstverwerker, spelletje of een adressenbestand. Een achtergrondprogramma loop in de achtergrond af, zoals de naam al zegt. het heeft een eigen E-RAM en kan lang aktief zijn. Het kan ook op een expansie staan, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het AMSDOS, HET VDOS of een eventuele EPROMKAART.
Downloads Tech Docs
Documentatie FutureOS API (Prowort & ASCII on .DSK.). 2019-01-21 DOWNLOAD 


Achter de schermen . . .

FutureOS is NIET-KOMMERCIELL: d.w.z. dat het niet is ontworpen om de programmeurs ervan en eventuele softwarefirmas winst te laten maken, we hebben het ontwikkeld om de CPC-gemeenschap nieuwe wegen te laten bewandelen, dus om hun CPC eens op een andere manier te kunnen gebruiken. Het OS bestaat nu al zeven jaar en we blijven het verder ontwikkelen. Op het OS ligt echter wel een copyright, een licentie hiervoor kost 9 Ä. Dit geld kan juist onze kosten dekken, elke update die er tot nog toe was konden we gratis doen. Voor de nogal lage prijs van 9 Ä kan het zich eigenlijk iedereen veroorloven om een legale versie in huis te halen.

De samenwerking tussen de gebruikers en de programmeerders(Future Soft) is zeer intensief en ook belangrijk, daar we daardoor ook verbeteringen kunnen aanbrengen.
Er werden reeds programma's door Top Coders zoals Odie-Soft("Odies Schnee") en anderen voor het OS ontwikkeld, tevens zijn er al veel programmeurs die hun soft hebben aangepast voor het OS.

Er zijn nog maar enkele CPCFREAKS overgebleven, eigenlijk ten onrechte, want de CPC was mijn beste computer ooit, daarom is het ook van belang dat we zo goed zullen blijven samenwerken.

Opdat jullie zouden weten met wie jullie te doen hebben, hier een foto van ons:

The Future Man

TFM en Gert Genial
TFM en Gert Genial zeggen: 'FutureOS is great!'


futureos.home.pages.de
This page was created by Devilmarkus and TFM of Future Soft alias Dr. Stefan Stumpferl. Updated in Dutch 25.02.2019. Translation in Dutch by CPC_FREAK_BELGIUM